Digitale Methode Latijn

Laat je leerlingen de geheimen en schoonheid van de Latijnse taal ontdekken met Digitale Methode Latijn. Met deze activerende, multimediale en interactieve leermethode heb je een aantal sterke troeven in handen om op een aantrekkelijke, boeiende en eigentijdse manier een ‘dode’ taal springlevend te maken bij je leerlingen.

Wij bieden Latijn aan voor:

1A
2A
3DA
3D
4DA
4D
5/6D
5/6DA
5/6 DO
5/6 DG+D/A
2022-11-02_DM_RondeCover_Latijn-1A

Waarom kiezen voor Digitale Methode Latijn?

historisch-denken

Heldere structuur

Alle componenten komen op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten met een vaste structuur: Omkadering, Theorie, Oefeningen en Studeergids.

interactiviteit

Kennis en vaardigheden

In Digitale Methode Latijn komen alle componenten op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten. Zowel kenniselementen als de verschillende taalvaardigheden worden ingeoefend aan de hand van digitale en klassieke oefenvormen. 

flexibel

Dynamisch

De integratie van multimediale en interactieve elementen zorgt voor een complete en motiverende leerervaring. Unieke lesvideo’s en beeldfragmenten, afgewisseld met een rijk aanbod aan tekstuele en visuele bronnen brengen de Latijnse taal en cultuur tastbaar tot leven voor de leerlingen.

differentiatie-kleiner

Een rijk aanbod

Ongeacht het aantal beschikbare lesuren heb je als leerkracht meer dan voldoende lesmateriaal ter beschikking. Klassen met twee uur Latijn per week kunnen Caput 1 en 3 volledig behandelen; in Caput 2 en 4 is er – naast een basisdeel dat voor alle leerlingen bedoeld is – steeds een tweede deelhoofdstuk dat enkel bedoeld is voor leerlingen die vier uur Latijn hebben (in Caput 2 het stuk over Monsterlijke wezens en in Caput 4 het deel VIR). Bij de grammaticatrajecten geven we ook steeds aan of het voor een twee- of vieruursrichting is door (2) of (4) bij te zetten. Als er geen vermelding (2) of (4) bij staat, is het voor alle leerlingen bedoeld.

Aanpak van Digitale Methode Latijn

We brengen de theorie die leerlingen moeten kennen en kunnen samen in één offline en printklare theoriebundel. Je kan het zien als een leerboek of vademecum bij elke Digitale Methode. Indien gewenst kunnen leerkrachten dit eenvoudig bijbestellen. We leveren dan voor elke leerling een losbladig geprinte theoriebundel op school. We raden aan om zonder meerkost met de offline beschikbare PDF aan de slag te gaan en doordacht om te gaan met het printen.

 

Voorbeeld theoriebundel

 

 

 

theoriebundel Latijn cover
LAT1_242_O_plinius_geintegreerd

Geïntegreerd en uitdagend

Binnen de Digitale Methode Latijn omvat elk thematisch hoofdstuk een evenwichtige reeks op zich staande leertrajecten, waarbij grammatica wordt afgewisseld met woordenschat, tekststudie en cultuur. Uitdagende en creatieve digitale opdrachten zorgen voor een verrassende en motiverende aanpak van de leerstof.

LAT1_caput2_overzicht_inhoud

Heldere thematische structuur

Elk hoofdstuk of ‘Caput’ start met een Intro, waar leerlingen op een creatieve en aantrekkelijke manier ondergedompeld worden in het thema en kennismaken met de beoogde leerdoelen. Die start is een instap uit de actualiteit of de leefwereld van jongeren. Daarna maken de leerlingen in verschillende afgebakende leertrajecten kennis met culturele en grammaticale elementen, maar evenzeer met authentieke Latijnse teksten. Een ruim aanbod aan basis- en uitbreidingsteksten maken het mogelijk om te variëren in functie van het aantal beschikbare lesuren. In elk Caput maken de leerlingen in ‘Excursio Graeca’ bovendien een uitstapje naar de Griekse wereld. Als afsluiter van elk Caput krijgen de leerlingen in ‘Memento’ de kans hun verworven kennis te testen.

LAT1_246_basistekst_5_spookhuis

Authentiek en eigentijds

De leerlingen ontdekken en ervaren de nieuwe leerinhoud via een mix van authentieke Latijnse teksten, luister- en kijkfragmenten en beknopte lesvideo’s. De leefwereld van de leerlingen staat daarbij altijd centraal met ruimte voor nieuwe ontdekkingen. De integratie van al deze elementen in één leeromgeving zorgt voor een complete leerervaring.

Flexibel

Als leerkracht heb je alle vrijheid om te variëren tussen werkvormen. Een onderwijsleergesprek of liever de leerlingen zelfstandig aan de slag met jou als coach? Of een combinatie van beide? Laptops aan de kant en tijd voor klasgesprekken of jouw verhaal als leerkracht? Jij bepaalt wat nodig is voor je leerlingen. Daarnaast voorzien we ook een verstandige mix tussen papier en digitaal via het uitgebreide aanbod aan downloadbare tekst- en werkbladen.

Aanpasbaar: keuzes maken en je methode personaliseren

De Digitale Methode Latijn 1 werd volledig volgens de nieuwe doelen van het GO! uitgeschreven. Alle doelen van het vernieuwde leerplan komen aan bod. Bovendien is er veel aandacht voor het halen van de transversale doelen. Maar Digitale Methode kan je volledig aanpassen en naar de hand zetten, helemaal op maat van jouw leerlingen en de manier waarop je lesgeeft. Zoals je merkt aan de structuur van de inhoudstafel, biedt de Digitale Methode Latijn je maximale vrijheid. Er is een ruim aanbod aan lesinhoud en oefeningen voorzien, meer dan je in een schooljaar kunt behappen. Als leerkracht maak je het best keuzes, passend bij jouw lesstijl en bij je klasgroep(en). Je kunt keuzes maken in de inhoudstafel op het gebied van het aantal uren (2 uur of 4 uur), maar ook op basis van je eigen interesses en die van je leerlingen. Je hebt heel veel mogelijkheden om te differentiëren: door leertrajecten uit te kiezen, door te kiezen uit de basis- en uitbreidingsteksten … én door eigen trajectversies te maken op maat van jouw klassen of interesses.

LAT1_223_basistekst1_rhea_silvia_lectuur

Lectuur

Elk lectuurtraject bestaat uit een fase voor, een fase tijdens en een fase na de lectuur. Voor de lectuur worden bepaalde moeilijkheden uit de weg gewerkt (bv. Wat is een ‘gezant’ in feite?) en worden voorkennis qua vocabularium en cultuur opgefrist. De leerlingen kunnen dit thuis maken als voorbereiding op de lectuurles. 
Ongeveer de helft van de lectuurtrajecten bevatten ook vragen tijdens de lectuur. Deze vragen maken het in principe mogelijk om de tekst zonder (al te veel) begeleiding van de leerkracht te lezen. De leerlingen (en de leerkracht) hoeven deze vragen natuurlijk niet te doorlopen als de lectuur klassikaal verloopt. 
Net als in de rest van de Digitale Methode Latijn geldt ook in de lectuurtrajecten dat er ‘te veel’ staat. Voel je niet verplicht om alle vragen te doorlopen: selecteer de vragen die je nuttig en leuk vindt. 
In de fase na de lectuur beantwoordt de leerling verwerkingsvragen en vragen over de globale inhoud van de tekst. Meestal komen aan het einde van het traject ook enkele vragen aan bod die peilen naar de kennis van geziene grammaticale thema’s, toegepast op de tekst. 
De auteurs van de methode zouden er zelf voor kiezen om de teksten altijd op papier aan te bieden aan de leerlingen (zie downloadbare bestanden in de leraarskamer of achter de downloadknoppen).

LAT1_235_O_genitief_inductie

Grammatica

In de grammaticatrajecten werken we steeds inductief. De leerlingen observeren bepaalde grammaticale fenomenen in gelezen basisteksten en door er vragen over te beantwoorden ontdekken ze zelf de regels. Na het overlopen van de Theorie en de te studeren kaders, maken de leerlingen Oefeningen. Er zijn steeds voldoende basisoefeningen en op basis hiervan kun je als leerkracht beslissen om de leerlingen ook remediërings- of uitbreidingsoefeningen te laten maken. 
In de inhoudstafel staat soms bij de titel van een grammaticatraject ook een (2) of een (4), om duidelijk te maken of het voor een 2-uurs klas Latijn bedoeld is of voor een 4-uurs klas. Indien er niets bij staat is het sowieso voor alle groepen bedoeld.

LAT1_222_aeneas_vlucht_uit_rome_cultuur

Cultuur

De cultuur bestaat enerzijds uit de achtergrondinformatie bij de lectuurtrajecten en anderzijds uit aparte cultuurtrajecten. We moedigen leerkrachten aan om los te breken van de computerschermen en/of de leerlingen zoveel mogelijk te activeren tijdens de cultuurlessen.

LAT1_FONS

Woordenschat

De Fons is de bron van alle informatie voor de leerlingen. We raden dan ook aan om die op papier te gebruiken en integraal af te drukken voor de leerlingen. Op de eerste bladzijde staat uitgelegd hoe de leerlingen met hun Fons moeten werken.

Waarom Digitale Methode?

vervangt je leerwerkboek

Vervangt je leerwerkboek

De digitale mogelijkheden optimaal benut.

Verrijkt je lessenpngklein

Verrijkt je lessen

Geen lange avondlijke zoektochten meer naar extra bronnen.

Verrijkt je lessen

Geeft je vrijheid

Maak zelf inhoudelijke en didactische keuzes.

Zorgt voor helder inzicht

Zorgt voor helder inzicht

Behoud de controle en volg je leerlingen op, met heldere statistieken.

Verruimt je mogelijkheden 1

Verruimt je mogelijkheden

Vraagt je lesdoel een klassikale aanpak of zet je leerlingen begeleid in groep aan het werk?

Motiveert de leerling 1

Motiveert de leerling

Elke leerling actief aan de slag met multimediaal en multimodaal aanbod.

Wisselt papier en digitaal af 1

Wisselt papier en digitaal af

Studeren op papier? Dat kan!

Verlaagt-boekenfactuur-klein

Verlaagt boekenfactuur

Bespaar tot de helft t.o.v. klassieke schoolboeken, geen kost voor de leerkracht.