Digitale Methode Frans

Maak een unieke ontdekkingsvlucht doorheen de Franse taal met Parapente, de Digitale Methode Frans. Met Digitale Methode Frans heb je alle troeven in handen om je leerlingen op een motiverende en boeiende manier kennis én vaardigheden bij te brengen.

Wij bieden Frans aan voor:

1A
2A
3DA
3D
4DA
4D
5/6D
5/6DA
5/6 DO
5/6 DG+D/A
2022-11-02_DM_RondeCover_Parapente-1A
2022-11-02_DM_RondeCover_Parapente-2A
2022-11-02_DM_RondeCover_Parapente-3-DA
2022-11-02_DM_RondeCover_Parapente-3-DO
2022-11-02_DM_RondeCover_Parapente-4-DA
2022-11-02_DM_RondeCover_Parapente-4-DG
2022-11-02_DM_RondeCover_Parapente-4-DO
2022-11-02_DM_RondeCover_Parapente-5

Waarom kiezen voor Digitale Methode Frans?

historisch-denken

Heldere structuur

De inhoudsopgave bestaat uit volwaardige hoofdstukken, die opgebouwd zijn volgens het principe van een 'Parapente-vlucht', een concept dat leerlingen kunnen herkennen in onze Digitale Methode Engels. Parapente (paragliden) is een extreme sport met vele uitdagingen, we bundelen deze uitdagingen in sprongen of thema’s, un SAUT.  Elke Saut bestaat uit: Le décollage, Le vol en L'atterrissage.

interactiviteit

Doelgericht

De leerling werkt actief aan het realiseren van de leerdoelen (kennis en vaardigheden) binnen een leertraject/hoofdstuk. Zowel kenniselementen als de verschillende taalvaardigheden worden ingeoefend aan de hand van digitale en klassieke oefenvormen.

flexibel

Dynamisch

Integratie van multimediale en interactieve elementen zorgt voor een complete en motiverende leerervaring. Unieke lesvideo’s en beeldfragmenten, afgewisseld met een rijk aanbod aan tekstuele en visuele bronnen brengen de Franse taal tastbaar tot leven voor de leerlingen.

differentiatie-kleiner

Differentiatie

Haalbare differentiatie met oefeningen op verschillende niveaus en een ruim aanbod aan uitbreiding/verdieping.

 

Leerkracht getuigt over
Digitale Methode Frans

Sofie Pieters-1

"De leerlingen vinden het echt fijn en behalen goede resultaten. We ervaren dat leerlingen veel meer gemotiveerd zijn. We merken ook dat ze thuis veel oefenen en dat de ouders volledig mee zijn in dit verhaal."

 

Sofie Pieters

Leerkracht Frans, 1ste en 2de graad

Aanpak van Digitale Methode Frans

We brengen de theorie die leerlingen moeten kennen en kunnen samen in één offline en printklare theoriebundel. Je kan het zien als een leerboek of vademecum bij elke Digitale Methode. Indien gewenst kunnen leerkrachten dit eenvoudig bijbestellen. We leveren dan voor elke leerling een losbladig geprinte theoriebundel op school. We raden aan om zonder meerkost met de offline beschikbare PDF aan de slag te gaan en doordacht om te gaan met het printen.

 

Voorbeeld theoriebundel

 

 

 

theoriebundel Frans cover

Heldere structuur

In de Omkadering ontdekken leerlingen de leerstof via tal van voorbeelden die worden aangereikt in tekstfragmenten, kijk- en luisterfragmenten (de verschillende vaardigheden komen hier reeds aan bod) evenals interactieve opdrachten. 

Het luik Theorie biedt een overzicht van de kernpunten van een leertraject. Daarbij komen volgende onderdelen aan bod: 
•    Een beknopte samenvatting van de te kennen kennis en strategieën. 
•    Woordenschatlijsten die raadpleegbaar zijn in PDF of Excel.
•    Een lesvideo waarin de leerstof op een alternatieve manier wordt aangebracht en die de leerlingen rustig op eigen tempo kunnen bekijken.  

De Oefeningen voorzien enkele reeksen digitale oefeningen waarbij verschillende oefenvormen aan bod komen en de mate van ondersteuning varieert. De (digitale) oefeningen bij elk leertraject zijn niet enkel gericht op herhaling van kennis, maar ook op het inoefenen van de vaardigheden.  
•    Niveau 1 is voor die leerlingen die de meeste mate van ondersteuning nodig hebben.  
•    Niveau 2 is het niveau dat elke leerling vlot zou moeten behalen. Hierbij krijgt de leerling nog steeds een zekere vorm van ondersteuning.  
•    Niveau 3 is voor die leerlingen die vlot de leerstof beheersen en/of extra uitdaging nodig hebben. 
•    Panorama des activités is een oefenreeks waarbij oefeningen worden aangeboden die de vaardigheden nog eens extra in de verf zetten. Dit gaat van dialoogjes en spelletjes in de klas tot extra multimedia materiaal en presentaties.  Je zal steeds toelichting vinden in de guide du prof indien nodig.   
•    Vol extrême is een oefenreeks die enkel gericht is voor de leerlingen van de richting Moderne Talen. Hier komen de cesuurdoelen namelijk aan bod. 

De Studeergids helpt leerlingen bij het verwerken en instuderen van de leerstof. De Studeergids is geïnspireerd op de Cornellmethode, een methode om samenvattingen en aantekeningen te maken, maar ook om leerstof te herhalen en te onthouden.   

De Studeergids is opgebouwd uit kernvragen, kernbegrippen en een gestructureerde samenvatting. De opbouw in verschillende kolommen laat leerlingen toe om bijv. via afdekken de leerstof te reproduceren.

HubSpot Video

Activeren van voorkennis

Leerlingen weten vaak meer dan ze zelf beseffen. Bij het begin van een nieuw hoofdstuk activeert Digitale Methode Frans in ‘Le décollage’ de aanwezige kennis bij de leerlingen. In verschillende opdrachten passen leerlingen kennis toe die ze in vorige hoofdstukken of leerjaren al verworven hebben. Ook geeft ‘Le décollage’ kort weer waarover het hoofdstuk zal gaan en ontdekken de leerlingen welke leerdoelen ze het komende hoofdstuk (le vol) gaan behalen.   

Frans-2

Geïntegreerd en uitdagend

Binnen de methode omvat elke thematische Saut een evenwichtige reeks op zich staande leertrajecten, waarbij elk leertraject focust op één of meerdere componenten van het vak Frans. Behalve aandacht voor taalbeschouwing, identiteit, woordenschat en literatuur, worden ook veel kansen aangereikt voor de ontwikkeling en verdere verfijning van de verschillende taalvaardigheden, zowel digitaal als via opdrachten op papier. Uitdagende en doelgerichte opdrachten zorgen voor een actieve realisatie van eindtermen en leerplandoelen.

Heldere thematische structuur

De inhoudsopgave bestaat uit verschillende volwaardige hoofdstukken, die opgebouwd zijn vanuit het principe van een Parapente vlucht. Parapente is een extreme sport met vele uitdagingen, we bundelen deze uitdagingen in sprongen of thema’s, un SAUT.  Elke Saut bestaat uit: 
•    le décollage
•    le vol 
•    l'atterrissage 

Elk hoofdstuk of ‘Saut’ start met Le décollage, waar leerlingen op een creatieve en aantrekkelijke manier ondergedompeld worden in het thema en kennismaken met de beoogde leerdoelen. In Le vol maken de leerlingen in verschillende thematische leertrajecten een uitgebreide en boeiende vlucht langsheen kennisitems en vaardigheden. In L’atterrissage wordt de landing ingezet: na een uitgebreide en printbare herhaling van de leerstof in Je survole, volgt de finale communicatieve opdracht in J’atterris. 

Frans-Foto geïntegreerd authentiek materiaal

Authentiek en eigentijds

De leerlingen ontdekken en ervaren de nieuwe leerinhoud via een mix van authentieke teksten, luister- en kijkfragmenten en beknopte lesvideo’s. De leefwereld van de leerlingen staat daarbij centraal met ruimte voor nieuwe ontdekkingen. De integratie van al deze elementen in één leeromgeving zorgt voor een complete leerervaring. 

Frans-differentieren

Differentiëren

Digitale Methode stelt de ontwikkeling van elk leerling centraal. Met de uitbreidingsleertrajecten en het ruime aanbod aan opdrachten en oefeningen kunnen sterke leerlingen zelfstandig aan de slag. 
Met de oefeningen op drie niveaus kunnen leerlingen elk op hun niveau uitgedaagd worden. 

Leerkracht-leerlingen-laptops-klas (5)

Flexibel

Als leerkracht heb je alle vrijheid om te variëren tussen werkvormen. Een onderwijsleergesprek of liever de leerlingen zelfstandig aan de slag met jou als coach? Of een combinatie van beiden? Jij bepaalt wat nodig is voor je leerlingen. 

HubSpot Video

Aanpasbaar

Digitale Methode kan je volledig aanpassen en naar de hand zetten, helemaal op maat van jouw leerlingen en de manier waarop je lesgeeft.

Waarom Digitale Methode?

vervangt je leerwerkboek

Vervangt je leerwerkboek

De digitale mogelijkheden optimaal benut.

Verrijkt je lessenpngklein

Verrijkt je lessen

Geen lange avondlijke zoektochten meer naar extra bronnen.

Verrijkt je lessen

Geeft je vrijheid

Maak zelf inhoudelijke en didactische keuzes.

Zorgt voor helder inzicht

Zorgt voor helder inzicht

Behoud de controle en volg je leerlingen op, met heldere statistieken.

Verruimt je mogelijkheden 1

Verruimt je mogelijkheden

Vraagt je lesdoel een klassikale aanpak of zet je leerlingen begeleid in groep aan het werk?

Motiveert de leerling 1

Motiveert de leerling

Elke leerling actief aan de slag met multimediaal en multimodaal aanbod.

Wisselt papier en digitaal af 1

Wisselt papier en digitaal af

Studeren op papier? Dat kan!

Verlaagt-boekenfactuur-klein

Verlaagt boekenfactuur

Bespaar tot de helft t.o.v. klassieke schoolboeken, geen kost voor de leerkracht.