Digitale Methode Nederlands

Laat Nederlands tot leven komen in deze activerende, multimediale en interactieve leermethode. Met Digitale Methode Nederlands heb je alle troeven in handen om je leerlingen op een motiverende en boeiende manier kennis én vaardigheden bij te brengen.

Wij bieden Nederlands aan voor:

1A
2A
3DA
3D
4DA
4D
5/6D
5/6DA
5/6 DO
5/6 DG+D/A
2022-11-02_DM_RondeCover_Nederlands-1A
2022-11-02_DM_RondeCover_Nederlands-2A
2022-11-02_DM_RondeCover_Nederlands-3-DA
2022-11-02_DM_RondeCover_Nederlands-3-DG
2022-11-02_DM_RondeCover_Nederlands-3-DO
2022-11-02_DM_RondeCover_Nederlands-4-DA
2022-11-02_DM_RondeCover_Nederlands-4-DG
2022-11-02_DM_RondeCover_Nederlands-4-DO
2022-11-02_DM_RondeCover_Nederlands-5

Waarom kiezen voor Digitale Methode Nederlands?

historisch-denken

Heldere structuur

Alle leerinhouden komen op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten met een vaste structuur: omkadering, theorie, oefeningen en studeergids.

interactiviteit

Doelgericht

De leerling werkt actief aan het realiseren van de leerdoelen (kennis en vaardigheden) binnen een leertraject/hoofdstuk. 

flexibel

Dynamisch

De integratie van multimediale en interactieve elementen zorgt voor een complete en motiverende leerervaring: unieke video-interviews met Vlaamse auteurs, op maat gemaakte animaties, en een sterk aanbod aan authentieke audiovisuele bronnen (podcasts, journaaluitzendingen, …) en teksten.

differentiatie-kleiner

Differentiatie

Haalbare differentiatie met oefeningen op verschillende niveaus en een ruim aanbod aan uitbreiding/verdieping.

 

Leerkracht getuigt over
Digitale Methode Nederlands

"Dankzij Digitale Methode werk ik doelgerichter en stem ik gemakkelijk af met de parallelcollega’s. Ik kan vooraf nagaan wat we zeker moeten behandeld hebben, in functie van de eindtermen. Daarnaast word ik als leerkracht extra uitgedaagd om te differentiëren: basis, remediëring en uitbreiding."

 

Christine Maes

Leerkracht Nederlands, GO! Atheneum Ekeren

Aanpak van Digitale Methode Nederlands

We brengen de theorie die leerlingen moeten kennen en kunnen samen in één offline en printklare theoriebundel. Je kan het zien als een leerboek of vademecum bij elke Digitale Methode. Indien gewenst kunnen leerkrachten dit eenvoudig bijbestellen. We leveren dan voor elke leerling een losbladig geprinte theoriebundel op school. We raden aan om zonder meerkost met de offline beschikbare PDF aan de slag te gaan en doordacht om te gaan met het printen.

Deze theoriebundel is nog in aanmaak. Via onderstaande knop kan je alvast een voorbeeld  van een theoriebundel bekijken van een andere Digitale Methode.

Voorbeeld theoriebundel

 

 

 

theoriebundel Nederlands cover
NE2_58~1

Heldere structuur

In Digitale Methode Nederlands komen alle componenten op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten met een vaste structuur: Omkadering, Theorie, Oefeningen en Studeergids.

Doelgericht

In Digitale Methode Nederlands omvat elk hoofdstuk een evenwichtige reeks op zich staande leertrajecten, waarbij elk leertraject focust op één of meerdere componenten van het vak Nederlands. Behalve aandacht voor taalbeschouwing, media en communicatie, identiteit, woordenschat en literatuur, worden ook veel kansen aangereikt voor de ontwikkeling en verdere verfijning van de verschillende taalvaardigheden, zowel digitaal als via opdrachten op papier. In elk leerjaar zijn ook 3 communicatieve opdrachten voorzien. Binnen een leertraject/hoofdstuk zorgen de uitdagende en doelgerichte opdrachten voor een actieve realisatie van eindtermen en leerplandoelen. Leerlingen krijgen daarbij automatisch feedback op maat.

NE3Voorkennis activeren en zelfevaluatie

Voorkennis activeren en zelfevaluatie

Heel regelmatig activeert Digitale Methode Nederlands de aanwezige voorkennis bij de leerlingen: in de eerste graad aangeduid met de titel ‘Test je voorkennis! en in de tweede graad met de titel ‘Even opfrissen’. In verschillende opdrachten passen leerlingen kennis toe die ze in vorige leerjaren of eerder dat schooljaar hebben verworven. Dit kun je leerlingen vooraf thuis laten verwerken als een hulpmiddel om ieders beginsituatie in te schatten, en om daarna in de klas gedifferentieerd aan de slag te gaan. Daarnaast is er ook uitgebreid aandacht voor (zelf)evaluatie aan de hand van checklists en rubrics met evaluatiecriteria.

Dynamisch en eigentijds

De leerlingen ontdekken de nieuwe leerinhoud via een mix van tekstuele en visuele bronnen, interactieve oefeningen, presentaties, luister- en kijkfragmenten en beknopte lesvideo’s. De leefwereld van de leerlingen staat daarbij centraal met ruimte voor nieuwe ontdekkingen. Met Digitale Methode breng je de leerinhouden Nederlands tot leven voor de leerlingen. 
Zo kunnen (downloadbare) literatuurfragmenten in de ‘Lezen voor de LOL’-trajecten digitaal gelezen worden, of afgeprint op papier, of beluisterd als audio. LOL staat voor ‘luisteren of lezen’. Een rijke collectie audio en video, verweven in quasi àlle leertrajecten van de Digitale Methode Nederlands, brengt theorie tot leven in de vorm van lesvideo’s, animaties op maat en unieke video-interviews met bv. Vlaamse (jeugd)auteurs op locatie. Ook het grote aanbod van authentieke audiovisuele bronnen is een meerwaarde in de lessen Nederlands: debatten en journaal-uitzendingen, afleveringen uit ‘Man over Woord’, Thuis en andere soaps, De ideale wereld, KLAAR, Terzake, … Daarnaast bieden interactieve tijdlijnen leerlingen de kans om actief bv. het leven en het werk van bv. Ish Ait Hamou of de geschiedenis van de sprookjes te ontdekken.

NE2_31~1

Differentiëren

Digitale Methode stelt de ontwikkeling van elk leerling centraal. Met de sterk uitgewerkte leertrajecten en oefeningen, ideaal voor begeleid zelfstandig leren, kunnen sterke leerlingen zelfstandig aan de slag. Met de oefeningen op drie niveau’s kunnen leerlingen elk op hun niveau uitgedaagd worden. De voorkennistrajecten geven je de ideale tool om de (begin)situatie van je leerlingen in te schatten en van daaruit te differentiëren.

NE4_DA_112_DJ-set_spelling_discussie-B

Flexibel

Als leerkracht heb je alle vrijheid om te variëren tussen werkvormen. Een onderwijsleergesprek of liever de leerlingen zelfstandig aan de slag met jou als coach? Of een combinatie van beide? Laptops aan de kant en tijd voor klasgesprekken of jouw verhaal als leerkracht? Jij bepaalt wat nodig is voor je leerlingen. Met ‘voer voor discussie’ geven we expliciet aandacht aan interactie (en gespreksvaardigheid) in de klas. Daarnaast voorzien we ook een verstandige mix tussen papier en digitaal via het uitgebreide aanbod aan downloadbare werk- en schrijfopdrachten.

aanpasbaar-nederlands

Aanpasbaar

Digitale Methode kan je volledig aanpassen en naar de hand zetten, helemaal op maat van jouw leerlingen en de manier waarop je lesgeeft.

Waarom Digitale Methode?

vervangt je leerwerkboek

Vervangt je leerwerkboek

De digitale mogelijkheden optimaal benut.

Verrijkt je lessenpngklein

Verrijkt je lessen

Geen lange avondlijke zoektochten meer naar extra bronnen.

Verrijkt je lessen

Geeft je vrijheid

Maak zelf inhoudelijke en didactische keuzes.

Zorgt voor helder inzicht

Zorgt voor helder inzicht

Behoud de controle en volg je leerlingen op, met heldere statistieken.

Verruimt je mogelijkheden 1

Verruimt je mogelijkheden

Vraagt je lesdoel een klassikale aanpak of zet je leerlingen begeleid in groep aan het werk?

Motiveert de leerling 1

Motiveert de leerling

Elke leerling actief aan de slag met multimediaal en multimodaal aanbod.

Wisselt papier en digitaal af 1

Wisselt papier en digitaal af

Studeren op papier? Dat kan!

Verlaagt-boekenfactuur-klein

Verlaagt boekenfactuur

Bespaar tot de helft t.o.v. klassieke schoolboeken, geen kost voor de leerkracht.