Digitale Methode Engels

Maak een unieke ontdekkingsvlucht doorheen de Engelse taal met Digitale Methode Engels. Met Digitale Methode Engels heb je alle troeven in handen om je leerlingen op een motiverende en boeiende manier kennis én vaardigheden bij te brengen.

Wij bieden Engels aan voor:

1A
2A
3DA
3D
4DA
4D
5/6D
5/6DA
5/6 DO
5/6 DG+D/A
2022-11-02_DM_RondeCover_Engels-1A
2022-11-02_DM_RondeCover_Engels-2A
2022-11-02_DM_RondeCover_Engels-5

Waarom kiezen voor Digitale Methode Engels?

historisch-denken

Heldere structuur

De inhoudsopgave van Engels bestaat uit verschillende volwaardige hoofdstukken of Units, die opgebouwd zijn volgens het principe van een vlucht, een concept dat leerlingen kunnen herkennen in onze Digitale Methode Frans (Parapente). Elke Unit bestaat uit: Take-off, Flights, Touchdown en Culture. Alle componenten komen op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten met een vaste structuur: omkadering, theorie, oefeningen en studeergids.

interactiviteit

Doelgericht

De leerling werkt actief aan het realiseren van de leerdoelen (kennis en vaardigheden) binnen een leertraject/hoofdstuk. Zowel kenniselementen als de verschillende taalvaardigheden worden ingeoefend aan de hand van digitale en klassieke oefenvormen. 

flexibel

Dynamisch

Integratie van multimediale en interactieve elementen zorgt voor een complete en motiverende leerervaring. Unieke lesvideo’s en beeldfragmenten, afgewisseld met een rijk aanbod aan tekstuele en visuele bronnen brengen de Engelse taal tastbaar tot leven voor de leerlingen.

differentiatie-kleiner

Differentiatie

Haalbare differentiatie met oefeningen op verschillende niveaus en een ruim aanbod aan uitbreiding/verdieping.

Aanpak van Digitale Methode Engels

We brengen de theorie die leerlingen moeten kennen en kunnen samen in één offline en printklare theoriebundel. Je kan het zien als een leerboek of vademecum bij elke Digitale Methode. Indien gewenst kunnen leerkrachten dit eenvoudig bijbestellen. We leveren dan voor elke leerling een losbladig geprinte theoriebundel op school. We raden aan om zonder meerkost met de offline beschikbare PDF aan de slag te gaan en doordacht om te gaan met het printen.

 

Voorbeeld theoriebundel

 

 

 

theoriebundel Engels cover
HubSpot Video

Activeren van voorkennis

Leerlingen weten vaak meer dan ze zelf beseffen. Bij het begin van een nieuw leertraject activeert Digitale Methode Engels in ‘Take-off’ de aanwezige kennis bij de leerlingen. In verschillende opdrachten passen leerlingen kennis toe die ze in vorige leerjaren al verworven hebben. Ook geeft de ‘Take-off’ kort weer waarover het hoofdstuk zal gaan en ontdekken de leerlingen welke leerdoelen ze het komende hoofdstuk (Flights) gaan behalen.

HubSpot Video

Geïntegreerd en uitdagend

Binnen de methode omvat elke thematische Unit een evenwichtige reeks op zich staande leertrajecten, waarbij elk leertraject focust op één of meerdere componenten van het vak Engels. Behalve aandacht voor taalbeschouwing, identiteit, woordenschat en literatuur, worden ook veel kansen aangereikt voor de ontwikkeling en verdere verfijning van de verschillende taalvaardigheden, zowel digitaal als via opdrachten op papier. Uitdagende en doelgerichte opdrachten zorgen voor een actieve realisatie van eindtermen en leerplandoelen.

Heldere thematische structuur

Elk hoofdstuk of ‘Unit’ start met ‘Take-off’, waar leerlingen op een creatieve en aantrekkelijke manier ondergedompeld worden in het thema en kennismaken met de beoogde leerdoelen. In ‘Flights’ maken de leerlingen in verschillende thematische leertrajecten een uitgebreide en boeiende vlucht langsheen kennisitems en vaardigheden. In ‘Touchdown’ wordt de landing ingezet: na een uitgebreide en printbare herhaling van de leerstof in ‘Let’s repeat’ krijgt de leerling de kans zichzelf te testen in ‘Test yourself’ en volgt daarna de finale communicatieve opdracht. In ‘Culture’ tot slot maakt de leerling kennis met heel diverse culturele facetten van de wereldwijd verspreide Engelse cultuur.

HubSpot Video

Authentiek en eigentijds

De leerlingen ontdekken en ervaren de nieuwe leerinhoud via een mix van authentieke teksten, luister- en kijkfragmenten en beknopte lesvideo’s. De leefwereld van de leerlingen staat daarbij centraal met ruimte voor nieuwe ontdekkingen. De integratie van al deze elementen in één leeromgeving zorgt voor een complete leerervaring.

Engels-differentiëren

Differentiëren

Digitale Methode stelt de ontwikkeling van elk leerling centraal. Met de uitbreidingsleertrajecten en het ruime aanbod aan onderzoeken en oefeningen kunnen sterke leerlingen zelfstandig aan de slag. 
Met de oefeningen op drie niveaus kunnen leerlingen elk op hun niveau uitgedaagd worden.  

Leerkracht-leerlingen-laptops-klas (5)

Flexibel

Als leerkracht heb je alle vrijheid om te variëren tussen werkvormen. Een onderwijsleergesprek of liever de leerlingen zelfstandig aan de slag met jou als coach? Of een combinatie van beiden? Jij bepaalt wat nodig is voor je leerlingen. 

HubSpot Video

Aanpasbaar

Digitale Methode kan je volledig aanpassen en naar de hand zetten, helemaal op maat van jouw leerlingen en de manier waarop je lesgeeft. De uitbreiding- en verdiepingsleerstof wordt duidelijk aangeduid in de leertrajecten.

Waarom Digitale Methode?

vervangt je leerwerkboek

Vervangt je leerwerkboek

De digitale mogelijkheden optimaal benut.

Verrijkt je lessenpngklein

Verrijkt je lessen

Geen lange avondlijke zoektochten meer naar extra bronnen.

Verrijkt je lessen

Geeft je vrijheid

Maak zelf inhoudelijke en didactische keuzes.

Zorgt voor helder inzicht

Zorgt voor helder inzicht

Behoud de controle en volg je leerlingen op, met heldere statistieken.

Verruimt je mogelijkheden 1

Verruimt je mogelijkheden

Vraagt je lesdoel een klassikale aanpak of zet je leerlingen begeleid in groep aan het werk?

Motiveert de leerling 1

Motiveert de leerling

Elke leerling actief aan de slag met multimediaal en multimodaal aanbod.

Wisselt papier en digitaal af 1

Wisselt papier en digitaal af

Studeren op papier? Dat kan!

Verlaagt-boekenfactuur-klein

Verlaagt boekenfactuur

Bespaar tot de helft t.o.v. klassieke schoolboeken, geen kost voor de leerkracht.