Digitale Methode Aardrijkskunde

Laat aardrijkskunde tot leven komen in deze activerende, multimediale en interactieve leermethode. Met Digitale Methode Aardrijkskunde heb je alle troeven in handen om je leerlingen op een motiverende en boeiende manier kennis én vaardigheden bij te brengen.

Wij bieden aardrijkskunde aan voor:

1A
2A
3DA
3D
4DA
4D
5/6D
5/6DA

Waarom kiezen voor Digitale Methode Aardrijkskunde?

historisch-denken

Heldere structuur

Alle leerinhouden komen op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten met een vaste structuur: omkadering, theorie, oefeningen en studeergids.

interactiviteit

Doelgericht

De leerling werkt actief aan het realiseren van de leerdoelen (kennis en vaardigheden) binnen een leertraject/hoofdstuk.

flexibel

Dynamisch

Integratie van multimediale en interactieve elementen zorgt voor een complete en motiverende leerervaring.

differentiatie-kleiner

Differentiatie

Haalbare differentiatie met oefeningen op verschillende niveaus en een ruim aanbod aan uitbreiding/verdieping.

Leerkracht getuigt over Digitale Methode Aardrijkskunde

“Digitale Methode is een erg complete en rijke methode en je hebt bovendien de mogelijkheid om zelf dingen toe te voegen, dingen aan te passen en het heel erg individueel te maken. Het wordt echt je ‘eigen methode’. Dat kan je niet met een klassiek boek en met Digitale Methode gaat dat supersnel! “

Maarten Dejonckheere

Leerkracht aardrijkskunde

Aanpak van Digitale Methode Aardrijkskunde

aardrijkskunde verkleind

Doelgericht

In Digitale Methode Aardrijkskunde omvat elke module een evenwichtige reeks op zich staande leertrajecten, waarbij elk leertraject focust op het realiseren van één of meerdere leerdoelen. Zowel de kenniselementen als de vaardigheden komen op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten. Binnen een leertraject/hoofdstuk zorgen de uitdagende en doelgerichte opdrachten voor een actieve realisatie van eindtermen en leerplandoelen.

Focus op vaardigheden

Volgende vaardigheden worden veelvuldig aangewend en toegepast:

  • kaart- en atlasgebruik;
  • lezen, structureren en interpreteren van allerlei thematische kaarten;
  • lezen en analyseren van klimatogrammen en andere grafische informatiebronnen;
  • analyse van beeldmateriaal;
  • gebruik van Google Earth, Google Maps, Topomapviewer en Geopunt;
  • zoeken naar verticale en horizontale relaties tussen landschapsvormende lagen.

Met de handige Basisvaardigheden heeft een leerling in elk leerjaar steeds duidelijke stappenplannen bij de hand.

heldere structuur

Heldere structuur

In Digitale Methode Aardrijkskunde komen alle leerinhouden op een geïntegreerde en evenwichtige manier aan bod in afgebakende leertrajecten met een vaste structuur: omkadering, theorie, oefeningen en studeergids.

Leerlingen verwonderen

In het eerste jaar wordt de basis van het aardrijkskundig leren, werken en denken aangeleerd. Vanaf het tweede jaar worden die inhouden, denkwijzen en vaardigheden uitgediept, toegepast en aangevuld, volgens de didactiek van het spiraalsgewijs leren. We kiezen voor onderwerpen die de leerlingen kunnen aanspreken en boeien en die aansluiten bij hun leefwereld. Er is ook ruim aandacht voor duurzaamheid, zoals gevraagd in ET en LPD.

Voorkennis activeren en zelfevaluatie

Bij het begin van een nieuw hoofdstuk activeert Digitale Methode Aardrijkskunde de aanwezige voorkennis bij de leerlingen. Elk hoofdstuk sluit af met een Test jezelf waarbij leerlingen zelf kunnen evalueren of ze de leerinhouden voldoende beheersen.

Dynamisch en eigentijds

De leerlingen ontdekken en ervaren de nieuwe leerinhoud via een mix van dynamische kaarten, teksten, afbeeldingen, interactieve oefeningen, presentaties, luister- en kijkfragmenten en beknopte lesvideo’s. De leefwereld van de leerlingen staat daarbij centraal met ruimte voor nieuwe ontdekkingen. Met Digitale Methode breng je de leerinhouden tot leven voor de leerlingen.

differentiëren

Differentiëren

Digitale Methode stelt de ontwikkeling van elk leerling centraal. Met de uitbreidingsleertrajecten en het ruime aanbod aan onderzoeken en oefeningen kunnen sterke leerlingen zelfstandig aan de slag. 
Met de oefeningen op drie niveaus kunnen leerlingen elk op hun niveau uitgedaagd worden.

header getuigenissen

Flexibel

Als leerkracht heb je alle vrijheid om te variëren tussen werkvormen. Een onderwijsleergesprek of liever de leerlingen zelfstandig aan de slag met jou als coach? Of een combinatie van beiden? Jij bepaalt wat nodig is voor je leerlingen.

Aanpasbaar

Digitale Methode kan je volledig aanpassen en naar de hand zetten, helemaal op maat van jouw leerlingen en de manier waarop je lesgeeft. Met het graadsboek bepaal je als leerkracht zelf de volgorde waarin je de hoofdstukken behandelt. De uitbreiding- en verdiepingsleerstof wordt duidelijk aangeduid in de leertrajecten. 

Waarom Digitale Methode?

vervangt je leerwerkboek

Vervangt je leerwerkboek

De digitale mogelijkheden optimaal benut.

Verrijkt je lessenpngklein

Verrijkt je lessen

Geen lange avondlijke zoektochten meer naar extra bronnen.

Verrijkt je lessen

Geeft je vrijheid

Maak zelf inhoudelijke en didactische keuzes.

Zorgt voor helder inzicht

Zorgt voor helder inzicht

Behoud de controle en volg je leerlingen op, met heldere statistieken.

Verruimt je mogelijkheden 1

Verruimt je mogelijkheden

Vraagt je lesdoel een klassikale aanpak of zet je leerlingen begeleid in groep aan het werk?

Motiveert de leerling 1

Motiveert de leerling

Elke leerling actief aan de slag met multimediaal en multimodaal aanbod.

Wisselt papier en digitaal af 1

Wisselt papier en digitaal af

Studeren op papier? Dat kan!

Verlaagt-boekenfactuur-klein

Verlaagt boekenfactuur

Bespaar tot de helft t.o.v. klassieke schoolboeken, geen kost voor de leerkracht.